امروز

ديروز نيکان را بردم مرکز بهداشت که واکسن سه گانه و فلج اطفال بزند. واکسنش را خيلی بد زدند و خيلی دردش گرفت و گريه کرد. بعد روی رانش که آمپول زده بودند سفت و قرمز شد و ديگر اصلا نمی توانست تکانش بدهد. عصر بدتر هم شد و همين طور اشک می‌ريخت و گريه می‌کرد. شب هم تب کرد ولی حالا بهتر شده.

/ 0 نظر / 3 بازدید