برای متين..امروز

موفق بوده‌ام؟ مادر خوبی برايت بوده‌ام؟ در اين ۸ سال به اندازه ۸ سال از کودکيت لذت برده‌ای؟ به اندازه ۸ سال از تو آموخته‌ام؟
چرا ظرفيت تحملم کم است؟ چرا نمی توانم به همان اندازه‌ای که از ته قلب دوستت دارم عشقم را به تو ابراز کنم؟ چرا ناتوانم؟ دلم برايت تنگ شده. هر چند هر روز می‌بينمت. فکر می‌کنم بين ما فاصله‌ای است که دل مرا برايت تنگ کرده است.
دلم برايت تنگ شده.

/ 2 نظر / 4 بازدید
نوشی

همه ما دچار اين حالت هستيم...

natasha

سلام مامان و ددی سلام دارن و از اینکه دیر به دیر مینویسند معذرت می خواهند. راستی حال کوچولو هاتون چطوره.من دائما جویای احوال هستم و خوشحالم که کارها رو براهند. باید بگم من همیشه به شما سر می زنم حتی اگه پیغام هم نگذارم به شما مراجعه می کنم و از مطالبتان استفاده می کنم.مثل اون داستان ماکارونی . موفق باشید و از قول من نیکان و متین رو ببوسید.