خلقت

نیکان: بعضی آدمها به دنیا اومدن و بعضی های دیگه رو خدا درست کرده.

متین: نه نیکان. آدمها همه به دنیا میان.

نیکان: نه! آدمها رو خدا درست کرده. همه چیزو خدا درست کرده.

متین: نیکان، اول یه سری موجودات ریز دریایی بودن، بعد اونها ماهی شدن، بعد هم کبوتر و پیشی و بعدشم آدم.

نیکان: نه! اگر خدا نباشه هیچ چیزی نیست. نه خورشید نه زمین...

متین: اینکه می گن خدا آدمها رو درست کرده یعنی اینکه موجودی به اسم آدم به خواست خدا درست شده. نه اینکه تک تکشون رو خدا درست کرده باشه و بعضی هاشون هم به دنیا بیان.

/ 5 نظر / 14 بازدید
خانم ف

خيلی لذت داره ديدن بزرگ شدن بچه ها

شادي

واقعا حالا خدا يکی يکی رو درست کرده يا آدمها به دنيا ميان ؟ :)

سبا

برو خدا رو شکر کن که جواب سوال های اين شکلی رو می تونی بندازی گردن يکی ديگه و خيالت هم راحت باشه