فرشته ای در آسمان

به نیکان گفتم که باید کتاب زیادتر بخونه. یه کتاب مخصوص کلاس اولی ها گرفت دستش و رفت تو اتاقش و بلند بلند شروع کرد به خوندن
فرشته ای در آسمان
وسطهاش که رسید دیدم صداش آهسته و بغض آلود شده. رفتم پیشش گفتم چیه؟ خسته شدی؟
گفت نه! و کتاب رو ازش گرفتم خوندم دیدم در مورد دختر بچه ایه که مادرش مرده و فرشته ای شده در آسمان!
واقعا سلیقه رو حظ می کنین؟ برای بچه کلاس اولی چه کتابی تشویق آمیز تر از این داستان؟ آخرش نیکان زد زیر گریه و مدتها تو بغل من گریه کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید