آنچه گذشت

دوباره سر از همان محل درآوردیم. همان کوچه، همان بازار، همان مدرسه که سالها پیش متین را به آنجا فرستاده بودیم. بعضی از اهالی محل هنوز می شناختنمان. یکی دو بار پیش آمد که توی محل جلویمان را بگیرند و بپرسند شما کجا بودید؟

هنوز کاشی‌ای که متین نقاشی کرده بود در کنار در اصلی مدرسه به دیوار است. هوای اشنای سالها پیش در همین محله.

سه سال است اینجا هستیم. نیکان رفت همان مدرسه‌ای که متین می‌رفت. حالا ابتدایی را تمام کرده و سال تحصیلی‌ای که گذشت اولین سال دبیرستان را طی کرد. متین در همین سال استقلال را تجربه کرد و دانشگاهی شد، آن هم در یک شهر دیگر.

شاید همین قدر کافی باشد. داستان را از همین جا آغاز می‌کنم. پایان سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳. متین سال اول دانشگاه را تمام کرد. نیکان هم تا چند روز دیگر مدرسه‌اش تمام می‌شود.

/ 0 نظر / 31 بازدید