۲۲ شهريور ۱۳۷۹

صبح آقای ... زنگ زد و سراغ کار را گرفت. قول دادم که تا بعد از ظهر آنرا در اينترنت قرار دهم و تا عصر ساعت ۴-۵/۳ کار کردم. طوری که ديگر از رنگ آبی زمينه کار و اسم و علامتش حالم بهم می‌خورد!

/ 0 نظر / 3 بازدید