امروز

دکتر به دوست من در امريکا گفته است که بچه‌های سن نيکان الان بايد دست کم بين ۴-۶ کلمه بگويند. من اول فکر می کردم نيکان حدود ۱۰ کلمه می داند (که به طور متوسط همين‌ تعداد بايد بداند)٬ ولی وقتی شمردم خيلی بيشتر از اينها شد:
داقا= آقا
نه= نه!
مامان ٬ بابا٬ داغ٬ به‌به٬ نيست٬ در٬ باز٬ آب٬ هاپو٬ پا٬ دس=دست٬ ايندا=اينجا٬ ژژ=شير٬ لالا... حدود ۲۵ کلمه اگر حساب کنيم.

/ 0 نظر / 3 بازدید