۱۹ دی ۷۹--نيکان

baby ٬ خيلی تکان می‌خوری! وقتی حرکت می‌کنی احساس خاصی می‌کنم. يعنی فقط يک احساس نيست٬ انگار روی تنفس و ضربان قلبم هم اثر دارد. نشان می‌دهد که تو بيداری. ولی الان که برايت می‌نويسم حرکت نمی‌کنی و خوابيده‌ای. کاش حرف می‌زدی و خودت هم نظرت را می‌گفتی که چه اسمی را بيشتر دوست داری (...بيدار شدی). ميتن تو را خيلی دوست دارد. اين چند روزه درباره خودش و تولدش با او صحبت کرده‌ام و خيلی لذت برده. منتظر توست! دوستان خوبی باشيد.

/ 0 نظر / 5 بازدید