بچه

نیکان: چرا بچه داری انقدر سخته؟ من خیلی بچه دوست دارم.

من: هر وقت بزرگ شدی هر چی دوست داری بچه داشته باش. کسی کاریت نداره!

نیکان: آخه زنم نمی خواد! چی کار کنم؟!

/ 2 نظر / 12 بازدید
سین

از الان مادر شوهر بازی ؟؟؟؟[خنده]

خانم ف

من فکر میکردم دیگه نمینویسی! چقدر خوشحال شدم. این پسر تو ماهه. میدونی؟[قلب][ماچ] اون پسرت هم البته![ماچ][قلب]