امروز

راه رفتن نيکان مثل راه رفتن گنجشک است. انگار به جای قدم برداشتن می‌پرد! يا مثل کسانی که روی سطح کره ماه راه می‌روند و به خاطر بی‌وزنی قدم‌هايشان همراه پرش است. نيکان اينقدر سبک است که مثل آنها موقع راه رفتن می‌پرد و سريع دور می‌شود!

/ 0 نظر / 3 بازدید