کارنامه امسال نیکان

خیلی از روال کارنامه بی‌خبر بودم. تا پارسال که دوره ابتدایی بود، اصلا امتحان نداشتند. پارسال آخر سال یک امتحان مقطع گرفتند که فقط دو نمره داشت، نمره انگلیسی و نمره ریاضی. که البته اون هم نمره نبود و سطح‌بندی بود.

امسال ولی یکباره درس‌های جدی و سخت و زیاد شد. حجم کاری چند برابر شد و امتحان در برنامه درسی گنجانده شد. ولی سیستم امتحانی پیچیده‌تر از آن بود که راحت باهاش خو بگیرم. بعضی از درسها سه نوبت امتحان داشتند، بعضی‌ها شش نوبت! بعضی‌ها امتحان آخر سال داشتند، بعضی‌ها نه.

بعد از نوبت اول امتحان‌ها یک جلسه والدین گذاشتند برای توزیع کارنامه‌ها. توضیحاتی که دادند برای فهمیدن کارنامه‌ها ضروری بود. گفتند کارنامه‌ها کاملا تشریحی‌ است و نمره ندارد. هر بچه‌ای هم فقط با خودش مقایسه شده. یعنی نمره‌ای که با آن وارد مدرسه شده در نظر گرفته شده (و امتحانی که اول ورود به دبیرستان گرفتند) و الان پیشرفت هر دانش‌‌آموز با خودش در مقطع ورود سنجیده شده. اگر به اندازه کافی پیشرفت کرده باشه بهش یک ستاره داده‌اند. اگر بیش از انتظار پیشرفت کرده باشه، دو ستاره، و اگر خیلی عالی بوده باشد، سه ستاره. در صورتی که پیشرفت مورد انتظار معلم کسب نشده باشه نوشته شده نیاز به پیشرفت دارد، و اگر اوضاعش خیلی خراب باشد نوشته شده که باید فوری به اوضاعش رسیدگی شود.

به جز این میزان تلاش هر دانش‌آموز هم جداگانه سنجیده شده. و آن هم دسته‌بندی مشابهی داره که مثلا تلاش در این درس کم بوده، خوب، زیاد، یا عالی. و در آن جلسه معلم ها هم درباره نقاط قوت و ضعف بچه‌ها تک به تک با پدر مادرها صحبت کردند.

کارنامه آخر سال هم به همین ترتیب به خانه إرسال شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید