امروز

نيكان! تو دنيا را چگونه مي‌بيني؟ در يك اتاق آفتاب‌گير 2×2 دور تا دور شيشه بدون پرده، در يك ظهر داغ تابستاني در مركز شهر، پر از آدم و دود و صدا بدون اينكه حق تكان خوردن داشته باشي، حبست مي‌كنند. مناظر اطراف؟ اگر بتواني از پنجره ببيني، آلودگي و ماشين و مردم. عجيب نيست كه زود خسته مي شوي و گريه مي‌كني. ولي باز هم تا در را مي‌بيني مي‌گويي: دَدَ (dada)! يعني باز مي‌خواهي بروي بيرون و سوار همان ماشين بشوي.
تو دنيا را چگونه مي‌بيني؟

/ 0 نظر / 3 بازدید