۴-۸-۱۳۷۹ گفتگو با تو(نيکان)

وقتی تو بيايی من بايد به فکر مدرسه‌ای برای متين باشم. جايی که آينده‌اش تضمين شود و با واقعيت‌های جامعه ما هم فاصله نگيرد. محيطی آرام و دوستانه که ديسیپلين نظامی نداشته باشد و نخواهد از کودکان يک ماشين کتاب درسی حفظ‌کن بسازد. جايی که برای فهميدن ارزش قائل باشد و آنرا سرکوب نکند. محلی برای شکوفايی خلاقيت‌ها٬ نه کور کردن آن. جايی که بتواند خود را بشناسد و از خود بيگانه نشود.
خيلی مهم است که برادر بزرگ تو چگونه فردی باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید