ديروز متين يک متن انگليسی نوشت و زد به ديوار اتاقش. امروز رفتم خوندمش. بدون هيچ توضيحی متنش اين بود:

The best present you get is love. did you know thta? Its hard to get it but it's worth it after all, you know...! I mean, you don't just walk the streets everyone kissing you! The only ingredient you need is a heart. You'll have to love someone with all your life to get it but if you lose its harder to get it again!

if I die, just put me in a coffin and forget all about me.

توضيح اينکه اين متن را همان طور که بود نوشتم. بدون ويراستاری.

/ 7 نظر / 7 بازدید
چرتینکوف

باريک الله به پسرت. ماشاالله. آفرين بخودت که يه همچين بچه با احساسی داری. کاش پسرک منم که بزرگ شد با احساس باشه...

مامان آيسان ( هايده)

ماشالله متين چقدر بزرگ شده و چه حس قشنگی داره. خوب با اين پسرهای گلت حال می کني ها ! هميشه خوش باشيد.

ساروي كيجا

اگه اينجا هم اسمايلی داشت فقط می تونستم دو نقطه او بگذارم :0

ساروي كيجا

دوباره كه خوندم عاشق جمله ي آخر شدم . بابا متين .. بابا انگليسي .. بابا فلسفه ..

شادي

آفرين به اين پسر با احساست . نميشه بايد يه دختر بيارم

اروند

بچه ها خوب می فهمند و خوب می تونند ببینند؛ به شرط اینکه همه مثل دلارم این حق رو بهشون بدهند ...

maman maryam

delaram n dafe in matno khoondam va har dafe goftam WOW !