۳۰بهمن ۷۹--نيکان

امروز رفته بودم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. داشتم در اتاق کامپيوتر کار می کردم که صدای شکستن شنيدم. ديدم يک نفر که تقاضای عضويت دارد ولی روزنامه‌نگار نيست٬ دارد همه چيز را می‌شکند و خرد می کند. ميز را برگردانده و ...
من خودم را عقب نگهداشتم و اصلا از اتاق بيرون نيامدم. ولی اين آقا که با دو نفر مردی که آنجا بودند هم دست به يقه شده بود٬ خيلی اعصابم را خرد کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید