ماهی

نیکان در حال بازی:

 

-من یه ماهی خوشگلم ولی هنوز به دنیا نیومدم تو شکم مامانم هستم.

ا؟ منم یه ماهی خوشگلم ولی مرده م! و حالا تو شکم مامانتم!

 

من: نیکان این چی بود؟

نیکان: تبلیغ ماهی!!

/ 0 نظر / 12 بازدید