مهر ۷۳--متين

هر چه بگويم تو مي‌شنوي. چقدر حرف زدن با تو راحت و آسان است. به هر زباني٬ با هر لحني٬ اگر بنويسم يا بخوانم يا بلند بگويم يا در دلم٬ عاميانه يا اديبانه٬ تو مي‌شنوي و احساس مي‌كنم حرف مرا مي‌فهمي. چقدر گفتگو با تو آرامش‌بخش است. مي‌توانم با عصبانيت و تندي با تو درد دل كنم٬ ولي دلم نمي‌خواهد. اصلا دلم نمي‌خواهد. در عوض مي‌توانم با آرامش همه چيز را برايت بگويم و شادي هايم را با تو قسمت كنم و مشكلاتم را با تو در ميان بگذارم. اين را دوست دارم.

/ 0 نظر / 4 بازدید