روز اول مدرسه

امروز روز اول مدرسه است. صبح که بیدار شدم تا نیکان رو آماده کنم دیدم خودش بیدار شده و داره لباس می پوشه. صبحانه خورد، دوچرخه ش رو سوار شد و رفت.

حال و هوای اول مهر دارم. بوی مدرسه و میز و نیمکت چوبی، بوی کتاب و دفتر و پاک کن نو، و قولهایی که به خودم می ‌دادم. دوستانی که سه ماه ندیده بودمشان و هزار خاطره خوب و هزار خاطره دیگر.

امیدوارم خوشحال از مدرسه برگرده. صبح که خیلی سرحال بود. امروز ریاضی و انگلیسی و فرانسه و هنر داشتن. می گفت پنجشنبه احتمالا بهترین روزمه.

/ 0 نظر / 24 بازدید