امروز -دوشنبه- آخرين روز امتحانات متين بود. امروز امتحان املا، جمله نويسی، فارسی، دينی، و قرآن داشت.ديروز هم امتحان علوم و پريروز امتحان رياضی داشت. بيشتر بچه‌هايی که برای امتحان آمده بودند در خانه درس خوانده بودند و سر کلاسهای مدرسه ايرانی حاضر نشده بودند. بعضی به علت مسير دور خود، و بعضی هم در مجموع مدرسه انگليسی را ترجيح داده بودند.
خوشبختانه متين مشکلی برای امتحاناتش نداشت فقط فشردگی آنها کمی خسته‌اش کرده بود. ولی يکی از خانمها که دخترش همسن متين بود دچار مشکل شده بود. موضوع از اين قرار بود که اين خانم به خاطر مسير دورش دخترش را به مدرسه انگليسی می‌برد. ديروز که با او صحبت می کردم متوجه شدم که وقت و انرژی و ابتکار زيادی را صرف آموزش دخترش در خانه کرده است. ديروز امتحان علوم بچه‌ها شفاهی بود. خانم معلم از هر بچه‌ای ۵ سوال می‌کرد که هر کدام ۴ نمره داشت. نوبت اين دختر که می‌رسد خانم معلم سوال می‌کند کدام گياه در آب زندگی می‌کند؟ چنين سوالی در کتاب علوم دوم نيست و حتی در پلی‌کپی‌هايی که فقط به بعضی بچه ها داده‌اند هم نبوده است. بنابراين بچه نمی‌تواند بگويد جلبک يا نيلوفر آبی و چهار نمره را همان اول به همراه اعتماد به نفسش از دست می‌دهد. وقتی مادرش به معلم بعدا اعتراض کرده بود معلم گفته بود: بالاخره بچه‌ای که هيچ سر کلاس نيامده بايد با بچه‌ای که سر کلاس من می آمده تفاوتی بکند! اين را من جوابش را سر کلاس گفته بودم!!!!!

با چه رويی آقای مدير اصرار می‌کرد که بچه‌هايتان را به مدرسه انگليسی نفرستيد و اينجا بياوريد؟!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
مامان و بابا و دخترشون

سلام....آخرين روز امتحانات فاطمه ۱۲خرداد است... بنده خداحق داشته است ..بچه‌ای که هيچ سر کلاس نيامده بايد با بچه‌ای که سر کلاس می آمده تفاوتی بکند!!!

Azita

آخ طفلک همه اين امتحانا رو پشت سر هم داشت؟ خسته نباشين همه‌تون. اگه نگار بود که غر زدنش عالم رو ور می‌داشت! معلمه عجب عقده‌ايی بوده. لابد می‌خواسته ثابت کنه که بايد حتماْ بچه‌ها رو بيارين اين مدرسه. زرشک...