۳۱ -۶-۱۳۷۹ گفتگو با تو(نيکان)

baby#2 می‌دانيم که تو شخصيت مستقلی خواهی بود. آنچه ما را تشويق به داشتن فرزندی ديگر کرد خوبی متين بود. ولی تو مثل او نخواهی بود. به نوع ديگری خوب خواهی بود.
~~~~~~~~
چه هفته سختی بود! حالم خيلی بد بود. امروز به نسبت بهترم. سعی می‌کنم به چيزهايی که حالم را خراب می‌کنند فکر نکنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید