۲۳-آبان-۷۹--نيکان

امشب برای اولين بار حرکت بچه (انديشه؟) را احساس کردم. اول فکر کردم اشتباه می‌کنم چون برای اين تجربه کمی زود بود ولی وقتی تکرار شد و به خصوص وقتی حرکت را به چشم خود به وضوح ديدم دريافتم که احساسم درست بوده است.زندگی درونم موج می‌زند و من آنرا احساس می‌کنم. زندگی ديگری خلق شده است و من حامل آن هستم.

/ 0 نظر / 4 بازدید