۲۵ -۶- ۱۳۷۹-گفتگو با تو (نيکان)

baby#2!
زمان زيادی ندارم که به تو و فقط تو فکر کنم. من بايد به فکر متين و پدرت هم باشم. ولی نبايد تو ناراحت باشی. اگر روزگار من و تو را با هم تنها گذاشته بود٬ چندان خوشحال نمی شدی. هر چه پيوندهای ما محکم‌تر و روابط ما صميمانه‌تر و بهتر باشد٬ تو شادتر خواهی زيست. پس خوشحال باش که بايد عشق و محبت را همه در يک خانواده ۴ نفره تقسيم کنيم.

/ 0 نظر / 4 بازدید