مهر ۷۳--متين

جنسيت تو چيست؟ نمی دانم. برايم مهم هم نيست. برای تو کوچولويم که نمی دانم دختری يا پسر می نوسم. برای تو دخترم می‌خواهم عهد کنم. عهد می‌کنم که به تو ياد بدهم چه ظلمی بر ما می رود و با تو دست در دست با آن مبارزه کنيم. و پسرم٬ در پيشگاه خدا تو که پسری هيچ امتيازی نسبت به خواهرت (اگر خواهر داشتی) نداری. آگاه باش که تصورات کثيف جامعه مردسالار ما روح و روان پاک تو را آلوده نکند.
دخترم يا پسرم٬ برای ترقيت آزاد می گذارمت. همه چيز را بفهم و بعد برو آنچه را می خواهی تجربه کن. تو يک انسانی و هيچکس مالک تو نيست. من٬ مادرت٬ که اينقدر دلم برايت می‌تپد و تو را به دنيا می‌آورم و با وجود تو احساس آفرينندگی و خدايی دارم٬ مالک تو نيستم. تو «مال» من نيستی. يک انسان آزادی. پس يادت باشد که بنده و برده هيچکس ديگری هم نيستی. آزاد زندگی کن. آزاد و با تعهد. سعی کن اجتماع تو را آلوده نکند٬ اما کوشش کن تو اجتماع را پاکيزه کنی. برای اين کار آلوده‌ترين دستها گاهی پاک‌ترينند.

/ 0 نظر / 4 بازدید