هیچ خبری نیست. من یه کمی دلم گرفته. بیخود و بی جهت.

بچه ها خیلی خوب با مدرسه کنار اومدن فعلا. متین امسال براش خیلی مهمه. احساس می کنه سوم راهنمایی یعنی مرز بزرگ شدن. اینو توی رفتارش هم نشون می ده. صبحها هم فعلا خیلی خوب از خواب پا می شه. یه کمی هنوز توی نظم و ترتیبش مشکل داره ولی بهتر از قبل شده.

نیکان از مدرسه خیلی خوشش اومده. خوشحالم از اینکه حس حسادت نداره و مدرسه هم اصلا چنین برنامه ای نداره که رقابت منفی در بچه ها به وجود بیاره. از این خوشحالم که مدرسه شون متوجه هستش که اینا بچه هستن و باید تا وقتی بچه هستن بچگی بکنن. دیروز متین تعریف می کرد که توی کلاس کامپیوترشون معلم کامپیوتر به بچه ها تشر زده که چرا اینقدر شلوغ می کنن و صداشون تا ته راهرو میاد و بعد بهشون گفته مگه اینجا خونه خاله خرسه س؟ و همه خندیدن.

نیکان هم زود تعریف کرد که توی کلاس کامپیوتر اونا معلمشون بهشون می گه یه هورا بکشین که اون یکی کلاس صداتون بره!

کلا اوضاع بد نیست. مرسی!

/ 4 نظر / 7 بازدید
مامان مريم

دلت خیلی بیخود و بی جهت گرفته... برو خدا رو شکر کن

مامان کلاس اولی

خدا را شکر. نمی دونم چرا متین هر تغییر مثبتی که می کنه، منم به کلاس اولی امیدوارتر می شم.

خانم ف

دلت نگيره خانمی. چقدر خوبه که خيالت از بچه ها راحته. خدا را شکر

سبا

مگه نمی دونی مردم تو خونه خاله خرسه شون سرو صدا می کنن ديگه !!