گلپر!

اول تابستان متین رفت ایران و اولین کاری که کرد این بود که برای خودش کمی خوراکی بخرد و غذا درست کند. در همان اولی سری، ماست و خیار و مخلفات گرفته بود برای آب دوغ خیار. وقتی برایمان تعریف می‌کرد گفت گلپر هم خریدم براش!

ما هم خندیدیم و گفتیم به آبدوغ خیار گلپر نمی‌زنند.

خودمان که رفتیم ته کابینت یک بسته گل (گلبرگ‌های خشک شده گل محمدی) پیدا کردم. هر چه فکر کردم یادم نیامد کی خریدمشان. در همین بین متین آمد گفت این گلپرها را من خریده‌ام!

/ 0 نظر / 24 بازدید