مهر ۷۳-- متين

عزيزم می خواستم ازت معذرت خواهی کنم که همه‌اش به فکر خانه و دکوراسيون و پرده و موکت بوده‌ام. من همچين آدمی نيستم. به تو اين قول را می‌دهم. متاسفانه فقط توی اين مدت چون داريم خانه خودمان را می سازيم مجبور بوده‌ام به اين چيزها فکر کنم و تصميم گيری. بعد از اين مطمئن باش ديگر به دنبال کار و فرهنگ و دانش و اجتماع خواهم رفت و مسير تکامل را خواهم پيمود. به خاطر تو٬ به خاطر ما٬ به خاطر خدا. همچنان به ياد اين خواهم بود که من به عنوان يک زن مسلمان جهان سومی و نماينده‌ای از نسل خود٬ چه مسووليت سنگينی را بر عهده دارم. هيچگاه اين بار را زمين نخواهم گذاشت.

******

پيوست: جالب اينجاست که همين امروز به طور اتفاقی و بدون اينکه يادم باشد اينجا در تاریخ مهر ۷۳ چنين چيزی نوشته بود‌ه‌ام٬ در وبلاگ راه آينده در مورد «زن مسلمان جهان سومي» توضيح داده ام!!

/ 0 نظر / 3 بازدید