جنگ

چقدر با بچه ها حرف زدن و آنها را قانع کردن سخت است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وقتی متین کوچک بود، خیلی سعی می کردم این را برایش جا بیندازم که جنگ بد است. یک بار این سوال خیلی سخت را از من پرسید که جنگیدن چه فرقی با مبارزه کردن دارد؟ چرا جنگ بد است ولی مبارزه کردن خوب؟!

 

امروز نیکان یک ریل پلاستیکی برداشته بود و شمشیر کرده بود و داشت توی هوا برای خودش شمشیر بازی می کرد. گفتم نیکان از این بازیت خوشم نمیاد. برای هزارمین بار خیالم را راحت کرد که: «نه! بدها رو می کشم! خوب ها رو نمی کشم که!»

گفتم از کجا می فهمی خوبن یا بد؟

-از دندون هاشون. اگرyellow باشه بدن!

-اگر مسواک بزنن چی؟

-خوبن!!

-اگر بد باشن ولی مسواک بزنن چی؟

-خب بدن دیگه!

-آخه از کجا می فهمی؟

-اگر تو خواب دیده باشمش می فهمم بده! اگر هم دندوناشو مسواک نزنه و yellow بشه بده.

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
Arezou

باور کنيد که دلايل اين موش موشک کوچولو برای جنگ بسی عاقلانه تر و با استدلالتر است تا دلايل سران مملکتی ما برای جنگ لفظی و ترور شخصيتی !!

پدر اروند

همين شيرين زبونی ها و حاضر جوابی هاشونه که گذر لحظه های دشوار و تلخ زندگی را برای ما آدم بزرگا ممکن می سازه ... خداوند هيچگاه جهان را از معصوميت و رويای کودکان تهی نسازد.

مامان دوقلوها

نازی.خوبه اقلاْ با اين زبون بلبلی ش خستگی رو از تن مامانش در مياره.ببوسش