۲ آذر ۷۹--نيكان

امروز وقت دكتر داشتم. بعد از مطالعه فراوان تصميم گرفتم در مورد V‌BAC (زايمان طبيعی بعد از سزارين) با او مشورت کنم. دکتر البته از اين کار می‌ترسيد٬ ولی آنرا رد هم نکرد با توجه به اينکه از سزارين اول من بيش از ۶ سال گذشته آن را ممکن می‌دانست.
امروز وقتی با دکتر به صدای قلب baby گوش داديم٬ به نظر من ضربان٬ نامنظم مي‌آمد. دکتر هم مدت خيلی طولانی به آن گوش داد ولی بعد به من اطمينان داد که مشکلی در کار نيست و جنين وقتی حرکت می‌کند ضربانش تندتر از وقتی است که آرام گرفته. من البته حرف او را پذيرفتم ولی نمی دانم چرا به خاطر نمی‌آورم ضربان قلب متين هنگامی که جنين بود اين طور بوده باشد. به هر حال او متخصص است و لابد درست می‌گويد.

/ 0 نظر / 4 بازدید