dear, love, hug

امروز مشغول رنگ کردن و نوشتن مشق انگلیسی ش بود. دو تا استیکر دیگه هم گرفته بود و خیلی ذوق کرده بود. E رو امروز یاد گرفته بودن و داشتیم با هم کلماتی رو که تو کتابشون با این حرف شروع می شه مرور می کردیم. بعدش من گفتم یه دوره بکنم و کلماتی که با a, b, c, d شروع می شه رو ازش بپرسم. همه رو بلد بود:

apple, ant, duck, dog..

تا رسیدیم به عکس یه گوزن. گفتم خب این چیه؟

نیکان: love!

من (با تاخیر و بعد از اینکه تو ذهنم تجزیه تحلیل کردم که deer رو با dear قاطی کرده و بعد بردتش تو مفاهیمی که با love جور در میاد): قربونت برم عزیزم....(و کلی قربون صدقه دیگه!)

نیکان (که فهمیده بود اشتباه کرده و سعی می کرد فوری درستش کنه): hug!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
خانم ف

چقدر اين بچه احساساتيه. کلماتش هم احساساتين. کاش ديروز ميچلوندمش